Hướng Dẫn Tân Thủ Cày Mốc Nạp Siêu Nhanh

07-05-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hoạt ĐộngChi Tiết
Nhiệm Vụ Hàng NgàyHoàn thành nhiệm vụ Hàng Ngày nhận thưởng 10 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
Bao Vạn ĐồngHoàn thành nhiệm vụ thứ 20 thưởng 3 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 30 thưởng 3 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 40 thưởng 3 vạn Tích Lũy Nạp
Hoàn thành nhiệm vụ thứ 50 thưởng 3 vạn Tích Lũy Nạp

Tổng 12 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
Bạch Hổ ĐườngVượt qua mỗi ải thưởng 4 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 12 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
Tiêu Dao CốcKhi vượt qua mỗi ải thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 12 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
Tống Kim Đạt 500 -> 2500 điểm : 10 vạn Tích Lũy Nạp
 Đạt 2500 -> 5000 điểm : 20 vạn Tích Lũy Nạp
Đạt 5000 -> 10000 điểm : 30 vạn Tích Lũy Nạp
Đạt 10000 -> 20000 điểm : 40 vạn Tích Lũy Nạp
Trên 20000 điểm : 50 vạn Tích Lũy Nạp
Boss Hoàng Kim
55-75-95
 Kết liễu Boss Hoàng Kim 55 : 4 vạn Tích Lũy Nạp
 Kết liễu Boss Hoàng Kim 75 : 8 vạn Tích Lũy Nạp
 Kết liễu Boss Hoàng Kim 95 : 12 vạn Tích Lũy Nạp
Loạn Phái Tân Nhân Vương: 200 vạn Tích Lũy Nạp
Top 2: 150 vạn Tích Lũy Nạp
Top 3 đến 8: 100 vạn Tích Lũy Nạp
Top 9 đến 16: 50 vạn Tích Lũy Nạp

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp