Hướng Dẫn Tân Thủ Cày Đồng Thường Siêu Nhanh

10-05-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Hoạt ĐộngChi Tiết
Tống KimĐạt 500 -> 2500 điểm :  2 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
 Đạt 2500 -> 5000 điểm : 4 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Đạt 5000 -> 10000 điểm : 6 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Đạt 10000 -> 20000 điểm : 8 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Trên 20000 điểm : 10 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
TK 21h00 Random 1 Kill nhận đồng thường từ 100-1000
Boss Hoàng Kim 55-75-95
Phần thưởng Boss Hoàng Kim 55 : 1 vạn Đồng Thường + 4 vạn Tích Lũy Nạp
Phần thưởng Boss Hoàng Kim 75 : 2 vạn Đồng Thường + 8 vạn Tích Lũy Nạp
Phần thưởng Boss Hoàng Kim 95 : 3 vạn Đồng Thường + 12 vạn Tích Lũy Nạp
Loạn Phái Tân Nhân Vương: 200 vạn Đồng Thường
Top 2: 150 vạn Đồng Thường
Top 3 đến 8: 100 vạn Đồng Thường
Top 9 đến 16: 50 vạn Đồng Thường

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp