Hướng Dẫn Mua [Tinh Lực + Hoạt Lực]

03-05-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tinh Lực + Hoạt Lực mua bằng Uy Danh Giang Hồ có yêu cầu cần nhân vật nằm trong xếp hạng 300 Uy Danh Giang Hồ ( Ctrl + C để theo dõi ) và nhân vật có ít nhất 50 Uy Danh Giang Hồ mua trọn bộ giá 12 vạn đồng thường = 22.500 điểm Tinh + Hoạt
Tinh Lực + Hoạt Lực mua bằng 500 Vạn Mốc Nạp có yêu cầu nhân vật đạt đủ số mốc nạp quy định và nhân vật không cần có uy danh giang hồ đủ điều kiện mua trọn bộ giá 12 vạn đồng thường = 22.500 điểm Tinh + Hoạt
Lưu ý 2 hạng mục này là riêng biệt, nếu quý nhân sĩ đủ điều kiện có thể mua cả 2 hạng mục trên. Tổng số Tinh + Hoạt mua trong ngày là 45.000 điểm nếu mua cả 2 hạng mục

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp