Thời Gian Và Phần Thưởng Các Hoạt Động

24-04-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Trong qua trình phát triển sẽ bổ sung, thay đổi nếu cần.

Hoạt độngThời gian, Giới hạn & Phần thưởng
Boss Hoàng Kim 55-75-95 Thời gian: 9h30, 15h30, 19h30, 22h30 , 02h00
 Yêu cầu Cấp 50 và đã gia nhập Môn Phái
 Phần thưởng Boss Hoàng Kim 55 : 1 vạn Đồng Thường + 4 vạn Tích Lũy Nạp
Phần thưởng Boss Hoàng Kim 75 : 2 vạn Đồng Thường + 8 vạn Tích Lũy Nạp
Phần thưởng Boss Hoàng Kim 95 : 3 vạn Đồng Thường + 12 vạn Tích Lũy Nạp
Phần thưởng ngẫu nhiên : Huyền Tinh, Vỏ Sò Vàng, Liên Đấu Hắc Thiết, Rương 6677, Túi 24 Ô
Bao Vạn Đồng Thời gian: Cả ngày 
 Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ 
 Nhận nhiệm vụ thông qua NPC Bao Vạn Đồng tại các Thành thị và Tân thủ thôn
Phần thưởng: 
20 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 3 vạn Tích Lũy Nạp
30 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 3 vạn Tích Lũy Nạp
40 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 10 vạn Đồng Khóa, 3 vạn Tích Lũy Nạp
50 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 10 vạn Đồng Khóa, 3 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 12 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
Bạch Hổ Đường Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận 
 Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lầnYêu cầu Cấp 50 
 Qua 1 tầng nhận: 1 Huyền Tinh 6, 10 vạn Đồng khóa, 10 vạn bạc khóa
Vượt qua mỗi ải thưởng 4 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 12 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
 Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống 3-5 ô, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải.Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải. 
Tiêu Dao Cốc Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận 
 Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 7 lầnYêu cầu cấp 80 
 Qua 1 ải nhận: 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng khóa,5 vạn Bạc khóa
Khi vượt qua mỗi ải thưởng 2 vạn Tích Lũy Nạp
Tổng 12 vạn Tích Lũy Nạp / Ngày
 Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống 3-5 ô, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải.Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải. 
Chiến Trường Tống Kim Thời gian: 10h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày 
 Đạt 500 -> 2500 điểm : 1 Huyền Tinh 6, Thẻ Hoạt Động (10 vạn Tích Lũy Nạp), 10 vạn Bạc Khóa, 10 vạn Đồng Khóa, 2 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
 Đạt 2500 -> 5000 điểm : 2 Huyền Tinh 6, Thẻ Hoạt Động (20 vạn Tích Lũy Nạp), 20 vạn Bạc Khóa, 20 vạn Đồng Khóa, 4 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Đạt 5000 -> 10000 điểm : 1 Huyền Tinh 7, Thẻ Hoạt Động (30 vạn Tích Lũy Nạp), 30 vạn Bạc Khóa, 30 vạn Đồng Khóa, 6 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Đạt 10000 -> 20000 điểm : 2 Huyền Tinh 7, Thẻ Hoạt Động (40 vạn Tích Lũy Nạp), 40 vạn Bạc Khóa, 40 vạn Đồng Khóa, 8 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Trên 20000 điểm : 1 Huyền Tinh 8, Thẻ Hoạt Động (50 vạn Tích Lũy Nạp), 50 vạn Bạc Khóa, 50 vạn Đồng Khóa, 10 vạn Đồng Thường, X2 Đồng Thường Trận TK 21h00
Hải Tặc Thời gian: Cả Ngày 
 Mỗi ngày hoàn 6 nhiệm vụ, mỗi tuần săn tối đa 36 conYêu cầu Cấp 50 
 Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
Lưu ý: Huyền tinh rơi ra từ Hải Tặc sẽ (Khóa). 
Thương Hội Thời gian: Cả Ngày 
 Mỗi tuần hoàn thành tối đa 1 nhiệm vụ
Yêu cầu Cấp 60 
 Nhiệm vụ sẽ reset lại vào lúc 23h00 Chủ Nhật. 
 Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.Hoàn thành 
20 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.Hoàn thành 
30 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6.Hoàn thành 
40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8
Lưu ý: Từ 23h00 đến 24h00 Chủ Nhật sẽ không thể đối thoại với NPC Chủ Thương Hội
Thi Đấu Loạn Phái Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 Hàng Tuần Tham gia hoạt động thông qua Chưởng môn nhân 
 Yêu cầu Cấp 50 và đã gia nhập Môn Phái
 Tân Nhân Vương: Nhận danh hiệu Tân Nhân Vương, 1 Huyền tinh 8, 200 Kim Nguyên Bảo, 200 vạn Tích Lũy Nạp, 500 Tiền Du Long
Top 2: Nhận danh hiệu Á Quân, 2 Huyền tinh 7, 150 Kim Nguyên Bảo, 150 vạn Tích Lũy Nạp, 300 Tiền Du Long
Top 3 đến 8: 1 Huyền Tinh 7 , 100 Kim Nguyên Bảo, 100 vạn Tích Lũy Nạp, 200 Tiền Du Long
Top 9 đến 16: 2 Huyền Tinh 6 , 50 Kim Nguyên Bảo, 50 vạn Tích Lũy Nạp, 100 Tiền Du Long
Báo danh nhận :  1 Huyền Tinh 6 
Tranh Đoạt Lãnh Thổ Thời gian: Từ 19h30 đến 21h30 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
 Yêu cầu: Cấp 80, Là người chơi đã có Bang Hội 
Tần Lăng Thời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 2 tiếng trong Tần Lăng.
 Yêu cầu: Cấp 100 trở lên. 
Lâu Lan Cổ ThànhThời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 2 tiếng trong Lâu Lan Cổ Thành.
Train nâng cấp độ nhân vật
Train mảnh ghép HCVD
Train mảnh ghép TBDH
Train mảnh ghép tứ thánh thú ấn

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp