Lộ Trình Máy Chủ : Lôi Động Cửu Thiên

24-04-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

LỘ TRÌNH MÁY CHỦ

Trong qua trình phát triển sẽ bổ sung tính năng

Thời gianNội dung
Ngày 1Mở cấp 80 – Giới Hạn 89
Mở Tiêu Dao Cốc
Mở Bạch Hổ Đường

Mở Chiến Trường Tống Kim
Mở Thi Đấu Loạn Phái
Mở Boss Thế Giới 45 75
Mở Hải Tặc
Mở Bao vạn đồng
Mở Thương Hội

Mở Huy Chương Vinh Dự 10
Ngày 7Mở Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Ngày 21Mở Cấp 90 – Giới Hạn 99
Hỗ trợ tất cả lên 90
Mở Quân Doanh – Hải Lăng Vương Mộ
Mở bản đồ Bí Cảnh
Mở Huy Chương Vinh Dự 20
Ngày 51Mở cấp 100 – Giới Hạn 109
Hỗ trợ tất cả lên 100
Mở bạn đồng hành

Mở chế tạo trang bị đồng hành 1
Mở Tần Lăng – Tần Thủy Hoàng khung giờ 15h40 & 22h40
Mở Huy Chương Vinh Dự 30
Ngày 81Mở cấp 109 – Giới Hạn 119
Hỗ trợ tất cả lên 110
Mở bạn đồng hành Tiêu Dao Cốc
Mở chế tạo trang bị đồng hành 2
Mở Huy Chương Vinh Dự 40
Ngày 111Mở cấp 119 – Giới Hạn 129
Hỗ trợ tất cả lên 120

Mở Chân Nguyên
Mở chế tạo trang bị đồng hành 3
Mở Huy Chương Vinh Dự 50
….

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp