Chuyển Cường Hóa Trang Bị

05-05-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Chuyển cường hóa trang bị

Điều kiện

 • Là tài khoản tích nạp từ 5000 vạn Đồng trở lên
 • Cứ mỗi 5000 vạn Đồng nhân vật của bạn sẽ nhận được 1 lần rút cường hóa Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù

Rút cường hóa

 • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn dòng Chuyển cường hóa Trang Bị
 • Lựa chọn tiếp Tiến hành rút cường hóa
 • Đặt vào trang bị là Vũ khí, Phòng cụ và Trang sức muốn rút cường hóa
 • Rút thành công sẽ nhận được 1 Đá Cường Hóa trang bị tương ứng với loại trang bị và cấp cường hóa trang bị
  • Ví dụ như ở đây mình đặt vào vũ khí +16 sau khi rút sẽ nhận được 1 đá cường hóa Vũ Khí +16
  • Vũ khí Tần Lăng sau khi rút sẽ được hoàn trả lại 1 Vũ khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ

Sử dụng Đá Cường Hóa

 • Sau khi đã rút được đá cường hóa, giờ các bạn chuột phải vào đá cường hóa sẽ có 1 giao diện hiện lên
 • Đặt vào trang bị tương ứng muốn cường hóa
  • Ví dụ như ở đây mình dùng đá cường hóa vũ khí +16, thì sẽ đặt vào 1 vũ khí +0
  • Lưu ý: Ví dụ đá +16, vũ khí đặt vào +15 thì sau khi cường hóa vũ khí thành +16 mà không trả lại bất kỳ bạc hay huyền tinh nào
 • Cường hóa thành công vũ khí +0 sẽ thành +16, lưu ý cường hóa xong trang bị sẽ KHÓA VĨNH VIỄN

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp