Nhiệm Vụ Hàng Ngày

06-05-2024Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

NPC Cây Ước Nguyện

Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày nhận:

2 Huyền Tinh cấp 6

10 vạn Bạc Thường

68 vạn Bạc Khóa

68 vạn Đồng Khóa

__________________________________
Trân trọng
Kiếm Thế Phá Thiên
KiemThePhaThien.Net
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp